Cọc bê tông ly tâm

Cọc bê tông ly tâm

     

 

Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực được sử dụng phổ biến tại thị trường cọc. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm đóng và ép cọc bê tông trên thị trường, đặc biệt là miền bắc. Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực đúc sẵn là một trong những loại cọc có hiệu quả kinh tế nhất bởi chi phí nguyên liệu, chiều dài cọc có thể điều chỉnh, và luôn có sẵn.Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới về cọc để trong thời gian tới có thể đưa ra thị trường loại cọc có hiệu quả kinh tế hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo về kỹ thuật và chất lượng.

 

Loại cọc này có thể sẵn sàng để đóng, ép trong hầu hết các trường hợp là trong vòng mười bốn ngày hoàn toàn trái ngược với cọc thép yêu cầu tới trong vòng sáu đến tám tuần.

  •   Bản vẽ điển hình
  •  Thông số kỹ thuật
  •  Tiêu chuẩn
  •  Vật liệu
  •  Cường độ bê tông
  •  Ký hiệu nhận dạng