Cọc khoan nhồi

Cọc khoan nhồi

Loại cọc này thích hợp với khu vực có điều kiện địa chất là các vùng đất cố kết.

Nguyên lý thông thường là tạo cọc bê tông trong một lỗ khoan đã được giữ ổn định bởi dung dịch bentonite và ống vách tạm.

Có những tình huống khó khăn có thể phải bỏ lại ống vách hoặc hạ ống vách toàn chiều sâu cọc,…

Cọc được thi công qua các điều kiện đất bất lợi bằng cách sửdụng ống vách tạm thời hoặc bentonite.

 

    

 

  •   Bản vẽ điển hình
  •  Thông số kỹ thuật
  •  Tiêu chuẩn
  •  Vật liệu
  •  Cường độ bê tông
  •  Ký hiệu nhận dạng