Cọc ván dự ứng lực

Cọc ván dự ứng lực

 

Cọc ván là một sản phẩm xây dựng được sản xuất với một kết nối cơ khí "khóa liên" ở cả hai đầu của phần này. Những kết nối liên động cơ khí với nhau để tạo thành một bức tường liên tục của tấm. Ứng dụng cọc thường được thiết kế để tạo ra một rào cản cứng chắn đất và nước đồng thời chống lại những áp lực bên do lực uốn tạo ra.

Cọc ván có hai ứng dụng trong xây dựng là vĩnh cửu và tạm thời. Ứng dụng thường xuyên là "giữ lại tại chỗ ", nơi các bức tường cọc ván được đóng và giữ lại trong đất. Ứng dụng tiếp theo là ứng dụng tạm thời tạo khu vực thi công đảm bảo an toàn cho xây dựng trong một khu vực giới hạn. Khi các công trình vĩnh cửu hoàn thành thi các cọc này sẽ được gỡ bỏ và di dời.

  •   Bản vẽ điển hình
  •  Thông số kỹ thuật
  •  Tiêu chuẩn
  •  Vật liệu
  •  Cường độ bê tông
  •  Ký hiệu nhận dạng