SELECT MENU

Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp Hòa Long – Kinh Bắc

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng.

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.

Giá trị thực hiện: 6.3 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác