SELECT MENU

Dự án Vineco Tam Đảo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco – Tam Đảo

Hạng mục: Thi công hạ tầng

Giá trị thực hiện: 55 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác