SELECT MENU

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tổng công ty China Road & Bridge Corporation

Hạng mục: Cung cấp Cống

Giá trị hợp đồng: 20 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác