SELECT MENU

Nhà máy điện mặt trời Hàm Phú 2 – Bình Thuận

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xây dựng và Công nghiệp NSN

Hạng mục: Cung cấp cọc

Giá trị thực hiện: 28 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác