SELECT MENU

Nhà máy xi măng Thành Thắng 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Lắp Việt Nam

Hạng mục: Cung cấp cọc và thi công

Giá trị thực hiện: 6.3 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác