SELECT MENU

Nhà máy nhiệt điện Hải Dương

Nhà thầu: Tổng thầu An Huy (Trung Quốc)

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.

Giá trị thực hiện: 90 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác