SELECT MENU

Nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nước Mặt Sông Đuống

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.

Giá trị thực hiện: 30 tỷ đồng

 

Chia sẻ

Các dự án khác